În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C EXPERT MULTISERVICES IMPEX SRL vă informează după cum urmează:

În vederea asigurării serviciilor turistice, a serviciilor conexe și pentru asigurarea serviciilor financiar/ contabile aferente , Expert Multiservices Impex Srl, cu sediul în București , Aleea Av. Gh. Stalpeanu, nr 6,  Sector 1, 011482 România , cui RO4965500, Operator Prelucrare Date Personale nr. 38676/01.03.2018, (“Expert Multiservices”), va colecta și prelucra datele personale ale angajaților Dvs, (copii acte de identitate etc) în conformitate, pe durata și în vederea îndeplinirii contractului de prestări de servicii în vigoare sau care urmează a fi semnat.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt următoarele:

  1. Date personale: nume și prenume, data de naștere, adresă, telefon.
  2. Date cu caracter special: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date privind sănătatea, imaginea persoanelor respective.

Datele personale vor fi înaintate către furnizorii terți de servicii, numai prin sisteme electronice și vor fi folosite numai în scopul realizării serviciilor menționate.

Astfel datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Expert Multiservices în următoarele scopuri:

  • Prestarea serviciilor de emitere de bilete de transport aerian intern și internațional – ticketing, atât prin sistem IATĂ cât și prin contracte directe cu companiile de aviație acreditate și proceduri corelate (checkin, carduri de fidelitate etc),
  • Cazare internă și internațională, checkin la hoteluri
  • Închiriere de autoturisme
  • Emitere de bilete de tren
  • Emiterea de asigurări de călătorie și de storno în calitate de Agent acreditat al societăților de asigurări
  • Obținerea vizelor
  • Îndeplinirea unor obligații legale (Emiterea de facturi fiscale și contabilizarea acestora de către societatea de contabilitate care asigura departamentul financiar-contabil) și cerințe ale altor autorități în drept.

 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în baza:

- Contractului de prestări de servicii în care sunteți parte, sau pe care solicitați să îl încheiați

- Unor obligații legale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), sistemul IATA BSP, companii aeriene acreditate, hoteluri, companii de transport rutier, companii de asigurări, ambasade și secții consulare în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru oferirea serviciilor mai sus menționate, vor fi reținute în baza de date Expert Multiservices, pe perioada de timp în care există un contract în vigoare între părți , la care se adaugă perioada de timp în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către Expert a drepturilor rezultând din contractul încheiat și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultând din legislație și din reglementările interne privitoare la stocare.

Incepând cu 25 mai 2018 aveți următoarele drepturi, drepturi care se transferă și angajaților Dvs, ce rezultă din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau de actualizare, dreptul de ștergere , dreptul de restricţionare, dreptul la portabilitate, dreptul de a obține confirmarea, dreptul de va modifică sau retrage consimţământului, dreptul la opoziție , dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Va rugăm că, în cazul în care, în vederea încheierii sau executării unui contract de prestări servicii cu Expert Multiservices Impex srl, ne transmiteți (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, să comunicați prezența Informare persoanei respective și să luați Acordul acesteia , în cazurile aplicabile. În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezența , puteți să contactați Expert Multiservices Impex Srl la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor și /sau la adresa poștală menționată mai mai sus.

Am luat cunoștință despre INFORMARE și am primit un exemplar de pe aceasta

 

Nume Prenume

___________________________________________

 

Institutie

______________

 

Semnatura

_____________

 

Data

_____________